*** AKTUALNE MAPY METEO NA NASZYCH STRONACH. *** |  *** ZAMÓW PROFESJONALNY MONITORING OSTRZEGAWCZY O ZGROŻENIACH SMS-em I EMAIL-em ***  | *** WAŻNE OSTRZEŻENIA METEO CZYTAJ NA WWW.METEOALARM.PL *** | *** ZAMÓW OSTRZEŻENIA ORAZ PROGNOZY POGODY ZA DARMO NA EMAIL ***
Profesjonalna prognoza pogozy oraz ostrzeżenia meteorologiczne SMS.

Szczegółowe prognozy i ostrzeżenia dla regionu, miasta, gminy,
powiatu, firm, instytucji,
centrum zarządzania
kryzysowego
i jednostek operacyjnych.

Dodatkowo ostrzeżenia
wysyłane jako SMS.

Testuj usługę »
Prognozy pogody i ostrzeżenia meteo-
rologiczne na email.

Chcesz wiedzieć co będzie się działo w pogodzie?

Teraz możesz za darmo otrzymywaćBr> prognozy pogody z opisem synop-
tycznym oraz aktualne
ostrzeżenia o zagroże-
niach na email.

Zamów bezpłatną
usługę »
METEOSKY NEWS NA 27-28.05.2014r.
Publikacja: dn. 26.05.2014r. g. 22:16 / CPM METEOSKY Sp. z o.o.

W ostatnich dniach nad Polską występują korzystne warunki do rozwoju mocno wypiętrzonych chmur burzowych, które generują gwałtowne zjawiska atmosferyczne; towarzyszą im ulewne i nawalne opady deszczu, dużego gradu oraz miejscami silne i bardzo silne porywy wiatru. W ciągu doby (wtorek i noc z wtorku na środę) przewidywana jest kontynuacja warunków sprzyjających w inicjacji głębokiej konwekcji.

Analizy numeryczne modelu GFS wskazują, że najkorzystniejsze środowisko termodynamiczne, z energią potencjalną dostępną konwekcyjnie dochodzącą do około 1200-2300 J/kg wystąpi w pasie od dzielnic wschodnich, przez centrum, po rejony zachodnie (włącznie z całą południową Polskę, uwzględniając także południowy - zachód i południowy - wschód).

W rozwoju silnej konwekcji będą sprzyjać dolno-troposferyczne strefy zbieżności wiatru, które prognozowane są przez różne modele (m.in. GFS, UM i ECMWF).

Duża zawartość wilgoci w dolnej i środkowej troposferze wraz z istotnie zwiększonym gradientem pionowym temperatury doprowadzi do wystąpienia dość głębokich warstw niestabilnego powietrza, zawłaszcza wzdłuż dzielnic wschodnich i w rejonach środkowych, które będą sprzyjać w inicjacji prądów wstępujących z różnych poziomów warstwy granicznej oraz powyżej niej.

Oznacza to duże prawdopodobieństwo formowania się gwałtownych burz, z kolejną porcją ulew, doprowadzających do podtopień i zalań, a także gradobić (średnica gradu w najsilniejszych ośrodkach burzowych może dochodzić do ok. 2,5-3,5 cm, lokalnie nawet 4 cm (w pozostałych przypadkach maksymalnie do 1-2 cm), zważywszy na spodziewaną całkiem dużą energię konwekcji (zarówno przez model GFS, jak i ECMWF) oraz punktowo silnych i bardzo silnych porywów wiatru. Szczególnie groźne będą burze pulsacyjne oraz potencjalne superkomórki. Tym drugim może sprzyjać wyraźna tendencja do zmiany kierunku i prędkości wiatru w dolnych 3 kilometrach troposfery. Ponadto, jak to często bywa w warunkach prognozowanego silnego przyspieszania prądów wstępujących (potrzebna znaczna energia konwekcji) w korelacji ze strefami zbieżności wiatru w warstwie granicznej, nie można wykluczyć pojawienia się kilku nie do końca rozwiniętych lejków, a nawet w pełni uformowanych trąb powietrznych niezwiązanych z działalnością mezocyklonu. Burze będą przemieszczać się z południowego - wschodu na północny - zachód. Odchylenia od prognozowanej trajektorii mogą być zauważalne w przypadku potencjalnych burz zawierających rotujące prądy wstępujące. Kontynuacja burzowej aury ma mieć miejsce również nocą z wtorku na środę.

Prognozowane warunki będą sprzyjać zarówno burzom pulsacyjnym, jak i formacjom wielokomórkowym oraz miejscami ośrodkom burzowym zawierającym mezocyklony. Uprzedzamy, że zjawiska mogą być gwałtowne i co za tym idzie - stanowić poważne zagrożenie. Już teraz apelujemy i prosimy o zachowanie ostrożności.

Centrum Prognoz Meteorologicznych
METEOSKY Sp. z o.o.

Powrót »